Home / gracioso / קו 67 ההיסטורי של חברת “דן” ברמת גן “LINE 67 “DAN

קו 67 ההיסטורי של חברת “דן” ברמת גן “LINE 67 “DANקו 67 ההיסטורי של חברת “דן” ברמת גן “LINE 67 “DAN

יצרתי את הסרטון הזה בעזרת עורך הסרטונים של YouTube ( שלום לכם אני מביא לפנכם את מה שאני זוכר…